Reaktie Safety Shops BV

Lijst correctiefactoren PID

Voor de juiste interpretatie van de aanwijzing op de PID met een 10.6 lamp dient u de waarden te corrigeren.

De meeste PID toestellen zijn geijkt met Isobutyleen. U dient de uitgelezen waarde te corrigeren met de omrekenfactor voor de specifieke stof die u zoekt.

Hierbij treft u een aantal lijsten met correctiefactoren. In pricipe dient de correctiefactor te worden gebruikt die door de fabrikant van het betreffende toestel wordt gegeven. Correctietabellen van andere fabrikanten geven echter een goede indicatie. Raadpleeg altijd meerdere bronnen. Geven deze bronnen dezelfde waarden weer dan kunt u deze als goede indicatie gebruiken.


Correctiefactorenlijst BW
Correctiefactoren lijst 2
Correctiefactoren lijst 3
Correctiefactoren lijst 4
Correctiefactoren lijst 5
Reaktie Safety Shops BVTelefoon: 0168 383800Sitemap