Reaktie Safety Shops BV

 De nieuwe PBM-verordening is gepubliceerd

De nieuwe EU-verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) is gepubliceerd. De tekst is beschikbaar in verschillende talen, inclusief de optie om de tekst in twee of drie talen naast elkaar weer te geven.

Per 21 april 2018 wordt de huidige PBM-richtlijn ingetrokken en is de PBM-verordening van kracht. Deze is rechtstreeks werkend vanuit Europa. De inhoud van het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM gaat verdwijnen en er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening.

De tekst van de verordening kan via onderstaande link worden bekeken en opgehaald.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG&toc=OJ:L:2016:081:TOC

(bron Arbozone)


Reaktie Safety Shops BVTelefoon: 0168 383800Sitemap