Reaktie Safety Shops BV

Alle Reaktie adviseurs geslaagd voor Middelbaar Gasmeetkundige diploma.

Vanaf november 2013 is de overgangstermijn voorbij en zijn alle gasmeetdiploma's oude stijl vervallen. Vanaf deze datum moeten alle gasmeetdeskundigen die voor derden willen meten, ten minste in het bezit zijn van het officiële diploma Middelbaar Gasmeetkundige.

Alle medewerkers die voor Reaktie metingen uitvoeren in containers zijn inmiddels gecertificeerd volgens de normen van NTA 7496-2 (Middelbare Gasmeetkundige). Wij zijn in staat onze klanten op een goede manier te ondersteunen en te adviseren over schadelijke gassen in containers. Let op, ook als u een ander bedrijf containers laat meten, blijft u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Let er daarom op dat de ingehuurde bedrijven gebruik maken van geschikte meetappartuur en dat het uitvoerende personeel voldoende is opgeleid. Het is vrijwel onmogelijk om met handmeetappartuur voor minder dan 50 euro een goede meting uit te voeren. Het indicatief meten met behulp van een Photo Ionisatie Detector (PID) is onvoldoende om vast te kunnen stellen of uw container veilig is. 

Reaktie is oanafhankelijk leverancier van gasmeetappartuur en is tevens gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze instructeurs zijn vrijwel allemaal werkzaam in het veld en delen hun ervaringen graag met de cursisten. Vaak komen wij tijdens de gasmeetcursusen tekortkomingen tegen in gasmeetsets en deskundigheid. Soms wordt er al jarenlang verkeerd gemeten.

Indien u meer wilt weten of geïnformeerd wil worden over onze produkten en diensten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, we helpen u graag verder.

 

 

  

Reaktie Safety Shops BVTelefoon: 0168 383800Sitemap