Reaktie Safety Shops BV

Welkom op de site van Reaktie. Als u op de tekst "bekijk artikelen" midden boven op de pagina klikt, komt u in onze webshop. Voor alle duidelijkheid, u bestelt pas nadat u dit uitdrukkelijk heeft aangegeven. U kunt vrijblijvend door het artikelenbestand bladeren.

Deze shop wordt voortdurend aangepast met nieuwe artikelen, bezoekt u daarom regelmatig onze webshop.

Treft u een artikel niet aan, heeft u een vraag of wilt u extra informatie, belt u dan met onze vestiging te Moerdijk (0168 383800).

Wij leveren vrijwel alle persoonlijke en industriële veiligheidsmiddelen, veiligheidssystemen, gereedschappen en gasdetectieapparatuur.

Onze afdeling service controleert ook op locatie uw portable gasdetectie apparatuur, (ADR) veiligheidssets, EHBO/BHV trommels en brandblussers.

Reaktie Exceptional Services helpt u uit de brand indien u  in geval van calamiteiten met (milieu)gevaarlijke stoffen en voor het gasmeten van uw containers op locatie.                   

 


Nieuws
Vanaf 1 juli 2019 uitsluitend oranje Hi-Viz werkkleding langs het spoor
Per 1 juli 2019 wijzigt de kleur van de werkkleding van de werknemers binnen de spoorbranche van geel naar oranje. Hiermee wijkt deze niet meer af van wegwerkers en andere werknemers die werkzaam zijn in de bouw. Dit sluit beter aan bij landen rondom Nederland en het is gemakkelijker voor aannemers die zowel in de bouw als in de spoorbranche werken Meer info

Gasmet introduceert nieuwe portable FTIR analyzer
heeft de opvolger van de sucsesvolle DX4040 FTIR analyser geintroduceert. Meer info

Veiligheidsschoen is ondergeschoven kindje
Het kiezen van een nieuwe veiligheidsschoen is zo gemakkelijk nog niet. Veel werknemers lopen dan ook op de verkeerde veiligheidsschoenen tijdens hun werk, met mogelijke gezondheidsklachten en zelfs uitval tot gevolg, zegt Ellen Nuijten van RondOm Podotherapeuten en initiatiefneemster van Hunt&Heal. “Ongeveer 8 procent van het ziekteverzuim heeft te maken met voetklachten.” Meer info

De nieuwe PBM-verordening is gepubliceerd
De nieuwe EU-verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) is gepubliceerd. De tekst is beschikbaar in verschillende talen, inclusief de optie om de tekst in twee of drie talen naast elkaar weer te geven. Meer info

Gasmeten in Containers
De laatste jaren zijn er een flink aantal incidenten geweest met personeel dat containers lost. Containers uit het buitenland blijken vaak resten bestrijdingsmiddelen en schadelijke gassen uit de lading te bevatten. In ongeveer 18% van de containers worden containers afgekeurd op schadelijke gassen boven de grenswaarden. De wetgever eist daarom van elke werkgever dat containers voor het betreden worden gemeten op de aanwezigheid van schadelijke gassen. Meer info

Reaktie Safety Shops BVTelefoon: 0168 383800Sitemap